Projekotwanie ploty z plastiku na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na to oraz informowania tego faktu do urzędu poza wyjątkowymi przypadkami.

Projekotwanie ogrodzenia Winylowe na plot i furtkę sztachetowa nie zada zezwolenia na to ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi wypadkami.

Balustrady Winylowe na plot i furtę ogrodzeniowa nie przekraczające wysokości 2,2 m stawiane pośrodku dwoma przylegającymi działkami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plotki plastykowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia winno zawierać formę ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego instalacji oraz zaplanowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy doczepić oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych i o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do budowy plot z PCV na plot i bramę ze sztachetek potrzebne są uzupełniające uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy planowane plot z plastyku na plot i bramkę sztachetowa jest niezgodne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku jak proponowane ploty PCV na plot i bramę sztachetowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zapoczątkowania prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci postawienia ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s